Användarvillkoren ska tillämpas på alla användare eller webbläsare som besöker denna webbplats. DVDBlurayCopys ger dig rätten att få tillgång till och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvaran, filerna, bilderna eller pressmeddelandena, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning under förutsättning att du behåller upphovsrätten och andra äganderättsmeddelanden bifogas originalmaterialet eller kopior av materialet. All användning av nedladdningen för offentliga distributioner, kommersiella ändamål eller andra syften av något slag på annan webbplats, nätverksansluten datormiljö eller plan media är förbjuden. Alla utgåvor av materialet på webbplatsen är upphovsrättsskyddade. All obehörig användning av material, webbsidans layout och design kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagstiftningen eller andra relevanta lagar. När det gäller alla beteenden som bryter mot bestämmelserna, ska DVDBlurayCopys ha rätt att vidta rättsliga och rättvisa åtgärder.

 

1. Ansvarsfriskrivning

 

När det gäller material och information som omfattas av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, recensioner, webbsidor eller länkar, ger DVDBlurayCopys ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, tillräcklighet och tillförlitlighet för sådant material och innehåll trots sina försök att tillhandahålla korrekt material och information på webbplatsen. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhållits genom användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material eller användning av webbplatsen . DVDBlurayCopys avsäger sig definitivt allt ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och alla uttryckliga eller underförstådda garantier för material och information, inklusive men inte begränsat till garantier relaterade till äganderätt, brott mot tredje parts rättigheter, kvalitet och har inget datavirus. DVDBlurayCopys-programvaran kan göra ändringar i innehållet på webbplatsen när som helst utan någon anmälan, besök webbplatsen för att få tillgång till aktuell information.

 

DVDBlurayCopys nämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av andra företag än DVDBlurayCopys på webbplatsen bara för att tillhandahålla relaterad information, och sådant omnämnande betyder inte DVDBlurayCopys erkännande eller rekommendation av sådana produkter eller lösningar.

 

2. Användning av programvara

 

All programvara som finns att ladda ner eller använda från denna webbplats är upphovsrättsskyddat verk av DVDBlurayCopys. Användning av programvaran är föremål för villkoren i licensavtalet, som följer med eller ingår i paketet med programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och DVDBlurayCopys (\ "Licensavtal\ "). Du måste läsa och acceptera alla villkor i ett sådant licensavtal innan du använder programvaran. All användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är implicit förbjuden.

 

Programvaran garanteras, om alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som krävs i licensavtalet, avstår DVDBlurayCopys från alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång.

 

3. Återkoppling

 

Kommentarer eller material som skickas till DVDBlurayCopys, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från DVDBlurayCopys (\ "Respons\ "), ska betraktas som icke-konfidentiellt. DVDBlurayCopys har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fria att reproducera, använda, avslöja, visa upp, visa, omvandla, skapa härledda verk och distribuera Feedback till andra utan begränsning och ska vara fria att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som finns i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

 

4. Upphovsrätt

 

Allt material, produkter och tjänster som omfattas av webbplatsen ska skyddas av upphovsrättslagen. DVDBlurayCopys äger alla upphovsrättar om inte annat anges. Utan föregående skriftligt tillstånd från DVDBlurayCopys får inget innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, kopieras, spelas, länkas eller överföras med superlänkar eller användas för något annat kommersiellt syfte av någon person på något sätt, såvida inte annat laddas ner eller skrivs ut för icke-kommersiell och individuell användning. Alla logotyper, varumärken, sidrubriker, bilder, stänkskärm och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken och / eller handel med DVDBlurayCopys. Med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet häri, får inget av varumärket cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.

 

5. Allmänt

 

DVDBlurayCopys kan ändra dessa villkor när som helst utan ytterligare meddelande och du bör besöka den här sidan då och då för att granska de senaste villkoren eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och DVDBlurayCopys och är bindande för din användning av denna webbplats och ersätter tidigare avtal mellan dig och DVDBlurayCopys om din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse i villkoren hålls ogiltig av någon lag, regel, ordning eller reglering från någon regering, ska sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av några andra bestämmelser i villkoren. Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att försvara, skada och hålla DVDBlurayCopys, dess dotterbolag och deras befattningshavare, styrelseledamöter, agenter och anställda skadliga från och mot alla fordringar, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatarvode, som härrör från eller är relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av villkoren.

 

6. Kontaktinformation

 

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor, vänligen kontakta DVDBlurayCopys på sidan Kontakta oss på webbplatsen.